Live Right

อ้วนลงพุง ทำร้าย "หลัง" มากกว่าที่คุณคิด

อ้วนลงพุง ทำร้าย "หลัง" มากกว่าที่คุณคิด

กระดูกสันหลังเป็นส่วนที่แบกรับน้ำหนักร่างกาย และ "หลังส่วนล่าง" เป็นส่วนที่รับน้ำหนักตัวมากที่สุด

คน "อ้วนลงพุง" จะมีแรงกดทับที่หมอนรองกระดูกมากกว่าคนอื่นๆ ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดการปวดหลังจึงมีมากกว่าคนทั่วไป

จริงๆแล้ว อาการ "ปวดหลัง" เป็นสัญญาณเตือนตามธรรมชาติ

เมื่อ...หมอนรองกระดูกถูกกดทับ...เป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนให้เราขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถด้วย "สัญญาณความเจ็บปวด" เนื่องจากเส้นประสาทถูกกดทับ

แต่...เมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเหมาะสมเพียงพอ...ก็จะทำให้หมอนรองกระดูกไม่กดทับเส้นประสาท จากนั้น...สัญญาณความเจ็บปวดจะหาย ไป แต่หากเรานั่งนิ่งๆเป็นเวลานานอีก อาการเจ็บปวดก็จะกลับมาอีก

นี่เป็นกลไกตาม "ธรรมชาติของร่างกาย" ที่เราทุกคนต้องเข้าใจ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ "ดูแลสุขภาพหลัง" และ "ใช้ชีวิต" อย่างถูกต้องเหมาะสม ร่างกายคนเรานั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่นิ่งๆ

ทุกส่วนของร่างกายต้องการ "การเคลื่อนไหว" ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้เลือด ของเหลว หรือสารอาหารต่างๆสามารถหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยง อย่างเพียงพอเหมาะสม

"หมอนรองกระดูก" ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยรับน้ำหนักตัว รวมถึงแรงกระทำจากภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆ"โช๊คอัพ รถยนต์" ดังนั้น หากไม่มีการดูแลรักษา หรือใช้งานอย่างถูกต้อง ก็จะ "เสื่อมสภาพ" ไปตามการใช้งาน

"หมอนรองกระดูก" ที่ถูกกดทับสะสมทุกวันๆ จะคล้ายๆ "ยางล้อของรถยนต์" ที่ถูกจอดทิ้งไว้นิ่งๆเป็นเวลานานๆ ไม่มีการใช้งาน คุณจะพบว่า ยางล้อรถ "แบน" เร็วกว่ายางล้อของรถที่มีการใช้งานออกไปวิ่งถูกวัน

"ตัวช่วย" ของคนที่ "อ้วนลงพุง" หรือคนที่มีน้ำหนักตัวโย้ไปด้านหน้า เช่น คนท้อง นั้น จำเป็นจะต้องรักษา "ความแข็งแรง" ของกล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ดี เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระน้ำหนักตัวจากกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกได้ในระดับหนึ่ง

อีก "ตัวช่วยที่สำคัญ" คือ...จะต้องมีการ "เปลี่ยนอิริยาบถหลัง" อย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อลดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูก ซึ่งจะช่วยลดความ 


Share :