Live Right

ความเหมือนในความต่างของ หมอนรองกระดูก vs. ยางรถยนต์

ความเหมือนในความต่างของ หมอนรองกระดูก vs. ยางรถยนต์

มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันเลยน้า?

.

1. “รองรับน้ำหนัก” คล้ายกัน
 ยางรถยนต์ช่วยรองรับนำ้หนักตัวรถ
 รวมถึงแรงกระแทกระหว่างรถยนต์ และพื้นถนน ขณะ “เดินทาง”
 .


หมอนรองกระดูกช่วยรองรับน้ำหนักกดทับจากลำตัว
 และแรงกระทำที่เกิดขึ้น จากอิริยาบถต่างๆ ในการ “ใช้ชีวิต”
 .

2. กดทับที่เดียวนานๆ ก็ “แบน” ได้ทั้งคู่
 หากจอดรถทิ้งไว้นานๆโดยไม่ได้ใช้งาน
 แรงกดทับจะเกิดอยู่ที่ตำแหน่งเดิมบนล้อ
 ทำให้ยางรถยนต์แบนเร็วกว่าการขับออกไปวิ่งทุกวัน

เช่นเดียวกัน...

การนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน
 โดยไม่มีการเคลื่อนไหวสรีระหลังที่เหมาะสม
 ก็จะทำให้เกิดแรงกดทับสะสม
 ทำให้หมอนรองกระดูกแบนลง
 เมื่อทับนานเกินไป

จะยื่นไปชนเส้นประสาท

ส่งสัญญาณ “ความเจ็บปวด”

บอกให้เรา “ขยับ” เปลี่ยนอิริยาบถ

.


เพื่อให้เกิดการกระจายน้ำหนัก
 ไม่กดทับอยู่ที่เดียว
 สารอาหารก็จะสามารถผ่านเข้ามา
 หล่อเลี้ยงหมอนรองกระดูก
 เพื่อให้คงความยืดหยุ่น
 รองรับแรงกระแทกได้ตามปกติ
 ลดความเสี่ยงของการปวดหลัง


.

แต่...

เราแก้ไขยางแบนได้ “เร็วกว่า” หมอนรองกระดูกแบน
 ยางแบน 

เราเติมลมให้เต็มได้ทันที

.

แต่หมอนรองกระดูกที่ถูกกดทับสะสม
 เป็นระยะเวลานานหลายปี
 ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟู
 สามารถทำได้ด้วยการขยับเปลี่ยนอิริยาบถ
 อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
 เพื่อเพิ่มโอกาสของของเหลวให้เข้ามาหล่อเลี้ยง
 จนกระทั่งหมอนรองกระดูก

เข้าสู่สมดุลปกติ 

ไม่กดทับเส้นประสาท 

ความเจ็บปวดจะหายไป


ที่สำคัญ...

ยางรถ “เปลี่ยนใหม่” แล้ว
 ใช้ได้ดีเหมือนเดิม

.

แต่...

หมอนรองกระดูก “ผ่าตัด” แล้ว

การ “ใช้ชีวิต” จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
 .

มาเริ่มต้น “ใช้ชีวิต”

แบบ “สุขภาพหลังดี”

ตั้งแต่วันนี้

.

อย่ารอจนหมอนฯ แบน
 เพราะอะไรก็มาแทนที่ไม่ได้ 


Share :